Qurani-Kərim və Bioloji faktlarQURANI KƏRİMDƏKİ BİOLOJİ FAKTLAR  TƏKAMÜL NƏZƏRİYYƏSİNİ İNKAR YOXSA TƏSDİQ EDİR?
Bilirik ki yer uzərində həyat 4-4.5 miyard il bundan qabaq yaransada İlk bitkilər təxminən 3 milyard il  qabaq,heyvanlar isə 1,5 milyard il qabaq yaranmişlar.Yer üzərində yaşayan ilk canlilar müxtəlif şəkildən şəkilə düşərək inkişaf etmişlər və nəhayət canlilarin ən ali formasi insan əmələ gəlmişdir.Təkamül nəzəriyyəsində verilmiş bu fikirlər demək olar ki müqqəddəs kitabimiz Qurani Kərimdə də oz təsdiqini tapmisdir.
Nuh surəsinin 14 cu ayəsində deyilir:-Bir şəkildən başqa şəkilə sala-sala(mərhələlərlə)sizi yaratmişdir o axi:
Darvin nəzəriyyəsi yarandiğı gündən bu gunə kimi ona olan münasibət bir mənali olmayib,bu nəzəriyyə haqqinda az bir məlumata malik olan insanlar belə  ona qarşı cixirlar,oz etirazlarini bildirirlər.İnsanlarda bu aqresiyasina səbəb isə Darvinin” insanin meymundan əmələ gəlməsi”fikri olmusdur.Darvin bunu meymunla insan orqanizmində olan oxşarliqla əlaqələndirirdi .Təkamülün sadədən mürəkkəbə doqru getdiyini düşünsək bu fikri qəbul etmək olar.Lakin yenə də bu absurddur.
  İstər təhsil aldiqim istərsə də Biologiya fənnndən Təkamül nəzəriyyəsini kecdim zaman bu fikirlər məni həmişə tərəddüdə salib və düsündürüb.-Doğurdanmi insan meymundan əmələ gəlib?
   Qurani Kərimdə Əl –Əraf surəsinin165-166 ci ayələrini oxuduqdan sonra,məndə yeni sual yarandi.
Bəlkədə insan meymundan deyil,əksinə meymun insandan yaranib?Ayələri olduqu kimi nəzərinizə catdiriram.Oxuyun qərari özunuz verin!
Əl-Əraf surəsi 165 ci ayə-“Onlar(baliq ovlayanlar)özlərinə verilən öyüdləri unutdukları zaman biz də(onları) pislikdən çəkindirənlərə nicat verdik,zülm edənləri isə itaətdən cixdiqlari,günah işlətdikləri
Üçün şiddətli əzabla məhv etdik.
166 ci ayə-“Qadağan olunduqlari (balıq ovuna)saymazyana münasibət bəslədikləri vaxt onlara :”həqir,zəlil meymunlar olun !”- deyə əmr etdik.
   Həmin tayfa yer üzərinə səpələnmş və insanlar kimi müxtəlifləşmişlər,indiyə kimi də meymun olaraq qalirlar.
 Qurani Kərimin  ayələrində olan fikirlərin bir coxu müasir elmimizin inkişafi nəticəsində  oz elmi təsdiqini tapib və bu davam etməkdədir.Müəllif:Aqadam rayonu 36 sayli orta məktəbin Bilogiya müəllimi Məmmədova Xəyalə

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme