18 Kasım 2017 Cumartesi

Xemosintez

Avtotrof qidalanmanın 2 forması var.
1.Fotortof
2.Xemotrof

1.Fototrof qidalanma-fotosintezedici canlılar tərəfindən həyata keçirilir.Bu zaman o canlılar Günəş enerjisindən istifadə edərək qeyri üzvi maddədən  üzvi maddə istehsal edirlər.Və bu zaman üzvi maddə əmələ gəlkməklə eyni zamanda təbiətə sərbəst halda oksigen buraxılır.Canlıların normal inkişafı- tənəffüsü  üçün bu prosesin əhəmiyyəti böyükdür.Fotosintez prosesi əksəriyyət yaşıl bitkilərdə,bəzi bakteriyalarda və bəzi heyvanlarda var.

2.Xemotrof qidalanma isə xemosintezedici canlılar tərəfindən həyata keçirilir.Xemosintez edici canlılara bakteriyalar aiddir.Onların  bəziləri də qeyri-üzvi maddələrdən üzvi maddələr sintez edə bilirlər. Lakin bu zaman onlar enerji mənbəyi kimi günəş enerjisindən deyil, kimyəvi reaksiyalar enerjisindən istifadə edirlər. Bu proses xemosintez adlanır."Xemo"-kimya,"sintez "-əmələ gəlmə deməkdir.Bu proses 1889-1890 cı illərdə S.N.Vinoqradski tərəfindən kəşf olunub.
Beləki ,bakteriyalar kimyəvi reaksiyaların enerjisini həmçini qeyri-üzvi maddələrin oksidləşməsindən alınan enerjini sintez olunacaq üzvi maddələrin kimyəvi enerjisinə çevirməyə malik xüsusi fermet aparatına malikdir.Və nəticədə onlar bu sayədə xemosintez proseseini həyata keçirirlər.Bu canlıların olması və bu proses də çox faydalıdır.Torpağın məhsuldarlığı , təbiətdə azot dövranında  bu canlılar xüsusi əhəmiyyəti var.
Xemosintetik canlılar
  • Azot bakteriyaları(torpağın məhsuldarlığında, azot dövranında)
  • Kükürd bakteriyaları
  • Hidrogen bakteriyaları(torpağın məhsuldarlığında)
  • Dəmir bakteriyaları
Bu bakteriyalar qeyri-üzvi birləşmələrin enerjisinin üzvi birləşmələrin rabitə enerjisinə çevrilməsini fermentlər qrupunun köməyi ilə həyata keçirir.Bu  zaman enerji ayrılır və bu enerji üzvi maddə sintez etmək üçün istifadə olunur.
Qeyri üzvi maddələrdən üzvi maddələr sintez edən canlılar produsentlər adlanır.Buna görə də xemosintezedici bakteriyalar produsentlərə aid edilir.Bu calıların qida zəncirində özünəməxsus,əhəmiyyətli bir rolu var...


Fotosintez ilə Xemosintez prosesinin müqayisəsi...
Fotosintez prosesi zamanı günəş enerjisindən istifadə olunduğu üçün işıqda  gedir,Xemosintez isə həm işıqda həm qaranlıda gedir.Xemosintez yalnız bakteriyalar tərəfindən həyata keçirilir,fotosintezdə bitkilər ,bəzi heyvanlar və bəzi bakteriyalar iştirak edir.Fotosintezdə  üzvi maddə və oksigen əmələ gəlir,Xemosintezdə isə yalnız üzvi maddə əmələ gəlir.


Nominant olduq-Canlılar aləmi

“Elektron təhsil” Respublika müsabiqəsinin nominantları müəyyənləşib

“Elektron təhsil” Respublika müsabiqəsinin müəllim, şagird və tələbə istiqamətləri üzrə 6 nominasiyada qəbul edilmiş 644 layihəyə ekspertlər tərəfindən baxılıb. Ekspertlərin qiymətləndirmə nəticələrinə görə 644 layihədən 197-si nominant olaraq seçilib və növbəti mərhələyə buraxılıb. Növbəti mərhələdə işlər münsiflər heyəti tərəfindən onlayn qiymətləndiriləcəkdir. 
Müsabiqənin əsas məqsədi tədris prosesində informasiya texnologiyalarına əsaslanan yenilikçi tədris üsullarını təşviq etməkdir. Müsabiqə müəllim, şagird və tələbələr tərəfindən yaradılmış elektron tədris vəsaitlərini geniş istifadəçi auditoriyasına tanıtmağa, tədris prosesində İKT-dən və elektron resurslardan fəal istifadə imkanlarını genişləndirməyə şərait yaradır.
Müsabiqə “AzEduNet”, “Ultra”, “Edumedia Azərbaycan”, “Nar” mobil operatoru və "Təhsildə İnnovativ Texnologiyalar" əlavə təhsil mərkəzi tərəfindən dəstəklənir.
Müsabiqə qaliblərinə noutbuk, planşet, printer və digər xüsusi mükafatlar təqdim olunacaqdır.
2010-cu ildən təşkil edilən müsabiqəyə indiyədək ümumilikdə 7000-dən artıq layihə təqdim olunub.
                                                                          AZerbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi 
                                                                                      edu.gov.az
Hazırda izləmiş olduğunuz bloqum "Təhsildə ən yaxşı İnternet resursları" nominasiyası üzrə nominat olmuşdur.Təşəkkür edirəm bloquma göstərdiyiniz diqqətə görə!in şə allah Qaliblər sırasında olarıq!